Vema, a. s.

Popredný dodávateľ informačných systémov v ČR a SR. Vyvíja a implementuje software v oblasti riadenia ľudských zdrojov (mzdy, personalistika, dochádzka, vzdelávanie, systemizácia, výberové konanie, pracovné cesty, dovolenka), ekonomiky a logistiky (účtovníctvo, fakturácia, sklady, majetky), zabezpečuje ich servis. Systémy sú vždy v súlade s platnou legislatívou, možnosť využívania aplikácií cez internet ako cloudovú službu, outsourcing spracovania miezd. Nositeľ certifikátov ISO 9001:2009 a ISO 10006:2004.

HR Vema

Vďaka HR Vema zvládnete všetky personálne činnosti – výberové konania, evidenciu zamestnancov, ich vzdelávanie a hodnotenie, spracovanie miezd, dochádzkový systém, plánovanie dovoleniek a pracovných ciest, organizačné zmeny, správu kompetencií. Základom sú kmeňové dáta, ktoré sú zdieľané všetkými aplikáciami. Výhodou je vzájomná previazanosť jednotlivých prvkov a zhodné ovládanie. Okrem klasických väzieb na účtovníctvo, banky, poisťovne a ČSSZ podporuje tiež využitie databázy pracovníkov aj v cudzích aplikáciach.

temp temp
Počet klientov, ktorým dodáva software 3,978
Počet zamestnancov klientov celkom 670,080

Moduly, ktoré PIS obsahuje

Názov modulu áno/nie
Základná personalistika
Mzdy
Dokumenty zamestnancov
Popis pracovných miest
Systemizácia pracovných miest
Záujemcovia o zamestnanie, výberové konania
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
Hodnotenie a motivácia zamestnancov
Plánovánie a riadenie kariéry
Sociálne programy, benefity pre zamestnancov
Plánovanie mzdových prostriedkov
Ochranné pomôcky a zverené pracovné prostriedky
Zdravotné prehliadky
Dochádzkový systém
Služobné cesty
Závodné stravovanie, jedáleň (dodává partner)

Ďalšie služby

Názov služby áno/nie
Outsourcing mzdovej a personálnej agendy
Zamestnanecký portál
Cloudové riešenie
Riešenie pre mobilné zariadenia
Iné Call centrum, vzdialená správa dát, školenia, predaj výplatných lístkov, predaj lepiacich strojov pre diskrétne výplatné lístky.

Referencie

  • ČSOB, a. s., Bratislava
  • Magistrát hl. mesta SR, Bratislava
  • Ľubovnianska nemocnica, n.o.
  • Strojárne PKH, Prievidza
  • GS4 Technology Solutions BA
  • INFOSTAT – Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava
  • Kancelária prezidenta SR, Bratislava

Kontakt

Vema, s. r. o.
Prievozská 14/A
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 02-20 510 900
E-mail: vema(at)vema.sk

http://www.vema.sk