SOFTIP, a.s.

Ako jedna z najvýznamnejších slovenských IT firiem máme dlhoročné skúsenosti v oblasti návrhu a implementácie softvérových projektov, vývoja a údržby softvérových produktov a s tým spojenými službami. V roku 2013 sme sa už po druhýkrát stali držiteľov prestížneho ocenenia Microsoft Partner of the Year za poskytovanie inovatívnych riešení na platforme Microsoft a ich úspešnú implementáciu u zákazníkov. Zároveň sme už po ôsmykrát získali prestížny titul Microsoft Industry Awards Winner 2013 v kategórii „Najlepšie Cloudové riešenie (Azure+Office365)“. Sme stále tam, kde sa niečo deje, sledujeme posledné trendy, uzatvárame partnerstvá, ale predovšetkým vynakladáme maximálne úsilie s cieľom naplniť požiadavky a dosiahnuť spokojnosť viac ako 3000 našich zákazníkov.

SOFTIP HUMAN RESOURCES Plus

SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS je komplexné riešenie pre moderné riadenie ľudských zdrojov. Zastrešuje procesy od definovania organizačných schém cez personálnu evidenciu, automatizované spracovanie platov a miezd, sociálnu starostlivosť, hodnotenie pracovného výkonu, odmeňovanie až po vzdelávanie zamestnancov a ich ďalší rozvoj. Aplikácia Ďalšie vzdelávanie zamestnancov (DVZ) je prepojená s portálom www.education.sk, čo umožňuje ľahšiu orientáciu v pestrej ponuke školení, kurzov, seminárov, konferencií a tiež rýchlejšie zadávanie účasti zamestnancov na spomínaných vzdelávacích aktivitách. Nadstavbové riešenie SOFTIP eHR pracuje nad dátovou základňou produktu SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS. Je postavený na filozofii rovnocenného prístupu manažmentu a zamestnancov k dôležitým informáciám z oblasti riadenia ľudských zdrojov. Manažéri získajú dostatok údajov pre prijímanie kvalitných personálnych rozhodnutí a zamestnanci prístup k vlastným dátam. Výhody sú zrejmé – vyššia efektivita a kvalita riadenia HR, úspora času, odbúranie byrokracie.

temp temp
Počet klientov, ktorým sa dodáva PIS 1,300
Počet zamestnancov klientov celkom 250,000

Moduly, ktoré PIS obsahuje

Názov modulu áno/nie
Základná personalistika
Mzdy
Dokumenty zamestnancov
Popis pracovných miest
Systemizácia pracovných miest
Záujemcovia o zamestnanie, výberové konania
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
Hodnotenie a motivácia zamestnancov
Plánovanie a riadenie kariéry
Sociálne programy, benefity pre zamestnancov
Plánovanie mzdových prostriedkov
Ochranné pomôcky a zverené pracovné prostriedky
Zdravotné prehliadky
Dochádzkový systém
Služobné cesty
Závodné stravovanie, jedáleň

Ďalšie služby

Názov služby áno/nie
Outsourcing mzdovej a personálnej agendy
Zamestnanecký portál
Cloudové riešenie
Riešenie pre mobilné zariadenia
Konzultácie a poradenstvo
Vzdelávanie

Referenční zákazníci

 • BILLA
 • COOP Jednota Liptovský Mikuláš
 • DÔVERA zdravotná poisťovňa
 • GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
 • GeWiS Slovakia
 • International BEZ Group
 • Knauf Insulation
 • KPMG Slovensko Advisory
 • LESY Slovenskej republiky
 • Metsa Tissue Slovakia
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 • Nefab Packaging Slovakia
 • Nemak Slovakia
 • Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia
 • NITRAZDROJ
 • Ochrana a bezpečnosť SE
 • Panasonic AVC Networks Slovakia
 • Panasonic Industrial Devices Slovakia
 • Sauer - Danfoss
 • Slovalco
 • Slovenská agentúra životného prostredia
 • Slovenská akadémia vied
 • Slovenská obchodná inšpekcia
 • Slovenská pošta
 • Slovenské národné múzeum
 • SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
 • Swedwood Slovakia, OZ SPARTAN
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky
 • TATRAMAT - ohrievače vody
 • TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Košice
 • TESLA STROPKOV
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • ZF SACHS Slovakia

Kontakt

SOFTIP, a.s.
Europa Business Center
Na Troskách 26
974 04 Banská Bystrica 4

Tel.: +421 48 4340 111
Fax: +421 48 4230 712
E-mail: softip@softip.sk, obchod@softip.sk

www.softip.sk