HOUR, spol. s r.o.

Modul Príprava zamestnancov

Informácie poskytované modulom nadväzujú na úroveň pripravenosti zamestnancov optimálne vykonávať požadovanú pracovnú činnosť a smery vývoja ich pracovnej genézy.

Cieľom modulu je:

 • registrácia a triedenie vzdelávacích aktivít (podľa stavu rozpracovania, druhu, oblasti, určenia);
 • registrácia plánov na vzdelávanie v požadovanej štruktúre – náklady a počty účastníkov;
 • registrácia požiadaviek na vzdelávanie – evidencia požadovaných školení zamestnancom, slúži aj ako podklad k plánu;
 • registrácia vzdelávacích aktivít na zamestnanca.

  Každý zamestnanec má evidenciu vzdelávacích aktivít, požadovaných vzdelávacích aktivít, preukazov, certifikátov a osvedčení. Modul taktiež umožňuje evidenciu dodávateľov vzdelávania a ich hodnotenie. Súčasťou modulu je aj prepojenie s portálom education.sk.

Tlačové výstupy:

 • prehľady a vyhodnotenia vzdelávacích aktivít, nákladov, plánov, dodávateľov a pod. z rôznych pohľadov;
 • prehľady o konci platnosti preukazov, o účasti jednotlivcov na vzdelávacích aktivitách;
 • vzdelanostné karty a Porovnávacie karty (požadované a skutočné vzdelanie);
 • prezenčné listiny, Hodnotiace hárky, Protokol vzd. aktivity, pozvánky na vzdelávaciu aktivitu a pod;
 • tlač požiadaviek na vzdelávanie a pod;
 • porovnanie požadovaného a skutočného vzdelania podľa popisu pracovného miesta;
 • tlač vzdelanostnej matice pre zamestnanca (účasť, náklady, plán);
 • kontrolné výstupy na plnenie plánu podľa rôznych kritérií.

Obrázky a popis funkčnosti prepojenia Humanu a Education

Spustenie v užívateľskom menu modulu Príprava zamestnancov.

Základné okno s načítanými školeniami:

Popis funkcií navigačného okna

Podľa voľby sa zobrazujú Kurzy pre verejnosť, Kurzy na mieru, Elektronické kurzy alebo Konferencie.

Podľa zvolenej Kategórie sa zobrazia kurzy v najväčšej časti okna.

Tlačidlo Organizácie - možnosť označenia schválených vzdelávacích organizácií.

Po výbere organizácií a označení voľby Len vybrané org. sa zobrazujú už iba školenia/kurzy od označených organizácií.

Kliknutím na jednotlivé stĺpce: Názov, Dátum, Cena, Región Organizácie, Podkategória sa údaje zotriedia podľa daného stĺpca.

Cez tlačítko Excel je možné zobrazené školenia vyexportovať do excelu.

Zapísaním reťazca sa textového polia a kliknutím na Hľadať sa spustí vyhľadávanie.

Založiť požiadavku – Označené školenie sa prenesie do číselníka požiadaviek, kde je možné k plánovanému školeniu priamo priradiť účastníkov a doplniť ďalšie informácie.

Podrobnosti – zobrazí detaily školenia

V okne Detail kurzu je možné využiť voľby Zobraziť stránku, Objednať alebo Vyžiadať informácie, ktoré užívateľovi otvoria príslušnú webovú stránku:

Nastavenie – možnosť prispôsobenia a vypnutia zobrazovaných stĺpcov a priestor pre zadanie kódu na sťahovanie plnej databázy.

Štúdia, Hotely – otvorenie danej webovej stránky

Modul e-Vzdelávanie

Modul umožňuje zadávanie a schvaľovanie požiadaviek na vzdelávanie, sprístupňuje informácie o plánovaných a uskutočnených školeniach a taktiež e-learning tretích strán. Užívateľ má možnosť požiadať o účasť na jednom z už plánovaných školení, zo školení vo firemnom katalógu, zo školení na internete alebo požiadať o špecifické školenie. Samozrejmosťou sú filtre pre zúženie výberu či obmedzenie ponuky školení iba na tie, ktoré súvisia s pracovným miestom zamestnanca. Po vytvorení žiadosti systém automaticky informuje manažéra, ktorý rozhodne o jej schválení. V prípade schválenej žiadosti je informácia systémom poslaná na oddelenie ľudských zdrojov, prípadne je automaticky vytvorená aj požiadavka na predmetnú vzdelávaciu aktivitu v module na evidenciu vzdelávania.

Výhody modulu:

 • Sprehľadnenie a zjednodušenie zadávania a schvaľovania požiadaviek na vzdelávacie aktivity.
 • Prehľad o schválených, resp. zamietnutých školeniach.
 • Automatická informácia pre odd. vzdelávania o potrebe zorganizovať vzdelávaciu aktivitu.
 • Prepojenie na portál education.sk.
 • Notifikácie prostredníctvom e-mailu a SMS.
 • Prepojenie na e-learning dodávaný treťou stranou. Súčasťou štandardného riešenia je prepojenie na e-learning spoločností Gopas a HP.