HOUR, spol. s r.o.

... pretože prinášať hodnoty znamená viac, ako tvoriť zisk.

Spoločnosť HOUR je viac ako 20 rokov stálicou na trhu informačných systémov v oblasti riadenia ľudských zdrojov, personalistiky a spracovania miezd. Komplexné riešenia prispôsobuje aktuálnym potrebám a požiadavkám zákazníkov.

Produkty a služby pod hlavičkou HOUR odzrkadľujú profesionalitu a dlhoročné skúsenosti stabilného tímu odborníkov a reflektujú na najnovšie technologické novinky. Systémy HUMANET, HUMAN, eHUMAN a služba OUTSOURCING personálnej a mzdovej agendy odbremeňujú stovky zákazníkov od časovo aj finančne náročnej operatívy.

Informačné systémy Human, Humanet


HUMAN
Hlavnými výhodami systému Human sú jeho komplexnosť, modularita, výnimočná flexibilita a jednoduchá prepojiteľnosť s ďalšími systémami. Samozrejmosťou sú užívateľsky definovateľné tlačové výstupy, automatické e-mailové notifikácie či automatické opravy do minula. Vďaka nadstavbovému riešeniu eHuman dostupnému cez internetový prehliadač, je ľahko dostupný pre všetkých zamestnancov, a to bez potreby akejkoľvek inštalácie na koncovom zariadení používateľa. Navyše, spolu so samoobslužnými kioskami tvorí komplexné riešenie 24 hodinový personálny asistent, ktoré umožňuje všetkým zamestnancom spoločnosti aktívny prístup k rôznym informáciám z oblasti personalistiky, miezd, dochádzky, vzdelávania a ďalších oblastí ľudských zdrojov. 24 hodinový personálny asistent zabezpečí každej spoločnosti minimalizáciu administratívy, sprístupnenie údajov a sprehľadnenie procesov. To môže znamenať úsporu času zamestnancov HR oddelenia, líniových manažérov a všetkých ostatných zamestnancov v tisícok hodín ročne.

HUMANET
On-line informačný systém Humanet umožňuje komplexné spracovanie personalistiky, mzdového účtovníctva, riadenia ľudských zdrojov, dochádzky, jednoduchého a podvojného účtovníctva a to odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
Hlavnými výhodami Humanet sú jednoduchosť, prehľadnosť a bezpečnosť. Samozrejmosťou je automatická archivácia dát či inštalácia update. Systém je dostupný kedykoľvek, kdekoľvek a z akéhokoľvek zariadenia pripojeného do internetu. Humanet je ideálnym riešením pre firmy a organizácie so širokou sieťou pobočiek a kancelárií a taktiež pre poskytovanie služieb spracovania personalistiky, miezd, riadenia ľudských zdrojov a vedenia účtovnej agendy formou outsourcingu.

Bežným štandardom sú kvalitné služby:

 • úprava informačných systémov podľa požiadaviek zákazníka
 • Hotline a ServiceDesk – jednotný centrálny systém na evidenciu a správu zákazníckych požiadaviek
 • technická podpora a servisné práce
 • včasný a kvalitný legislatívny update
 • flexibilný licenčný model aj formou prenájmu
temp temp
Počet klientov, ktorým sa dodáva PIS 1,500 +
Počet zamestnancov klientov celkom 350,000 +

Moduly, ktoré PIS obsahuje

Názov modulu áno/nie
Základná personalistika
Mzdy
Dokumenty zamestnancov
Popis pracovných miest
Systemizácia pracovných miest
Záujemcovia o zamestnanie, výberové konania
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
Hodnotenie a motivácia zamestnancov
Plánovanie a riadenie kariéry
Sociálne programy, benefity pre zamestnancov
Plánovanie mzdových prostriedkov
Ochranné pomôcky a zverené pracovné prostriedky
Zdravotné prehliadky
Dochádzkový systém
Služobné cesty
Závodné stravovanie, jedáleň (import)

Ďalšie služby

Názov služby áno/nie
Outsourcing mzdovej a personálnej agendy
Zamestnanecký portál eHuman
Cloudové riešenie
Riešenie pre mobilné zariadenia
Konzultácie a poradenstvo
Vzdelávanie (školenia - online, offline)
Samoobslužné zamestnanecké kiosky
Iné individuálne úpravy systému podľa požiadaviek zákazníka

Referencie

 • ALLTOYS, spol. s r.o.
 • ING Management Services s.r.o.
 • Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
 • IKEA Bratislava, s.r.o.
 • Gabor spol. s r.o.
 • OSRAM, a.s.
 • Emerson a. s.
 • NIKÉ, spol. s r.o.
 • MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
 • Železiarne Podbrezová a.s.
 • Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
 • Lionbridge (Slovakia) s.r.o.
 • PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.
 • Honeywell Turbo s.r.o.
 • Johnson Controls s.r.o.
 • Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
 • MetLife Amslico poisťovňa, a.s.
 • SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.
 • MANPOWER SLOVENSKO s.r.o.
 • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
 • Embraco Slovakia s.r.o.
 • TRIM LEADER a.s.
 • Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Nemocnica Poprad a.s.
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • TuCon, a. s.
 • HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
 • COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
 • EXIsport s.r.o.

Kontakt

HOUR, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
010 01 Žilina

Tel.: 041 / 286 15 15, 041 / 507 27 11
Fax: 041 / 565 40 15
E-mail: hourza@hour.sk

www.hour.sk
www.humanet.sk
www.personalnyasistent.sk