GLOBESY, s.r.o.

Popis funkčnosti prepojenia SAP-ERP a Education

Obrázky a popis funkčnosti prepojenia SAP-ERP a Education

Predkladané riešenie umožňuje integráciu databázy kurzov a konferencií z Education.sk do prostredia SAP-ERP.

V záložke „Ďalšie prehľady“ sú uvedené odkazy priamo na portál education.sk, na ďalšie informácie o možnostiach štúdia na stredných a vysokých školách, ako aj informácie o hoteloch a konferenčných priestoroch.

Konferencie a kurzy je tiež možné vyhľadávať a triediť prostredníctvom filtrov (napr. podľa názvu, typu, miesta a termínu, dodávateľa a atď.).

Jednotlivé vzdelávacie aktivity je možné zobraziť v prehľade „Databáza vzdelávania“. V zobrazených údajoch je možné vyhľadávať, triediť a filtrovať.

V zozname kurzov a konferencií sú zobrazené statusy, podľa ich farby je jednoduché zistiť, či už sú prevzaté do „Katalógu podujatí“ (SAP HR) alebo ich je potrebné aktualizovať a doplniť.

Kliknutím na kurz alebo konferenciu sa zobrazia kompletné informácie o tomto podujatí. Údaje sú prehľadne rozdelené do záložiek: Základné informácie, Ciele a náplň, Detail kurzu a Dodávateľ.

Pre zobrazenie podrobnejších informácií stačí prejsť do záložky „Detail kurzu“.

Priamo zo zoznamu kurzov a konferencií alebo zo zobrazenia detailu je možné vykonať prevzatie označených záznamov do štandardnej funkcionality systému SAP HR- „Riadenie podujatí“.

Takto založené podujatia sú plne prístupné pre všetky agendy a funkcionalitu spojené s komponentom Riadenie podujatí (s termínom – založí sa objekt Typ podujatia a aj objekt Termín alebo bez termínu – založí sa len objekt Typ podujatia).

Nástroj zabezpečujúci integráciu systému SAP so vzdelávacím portálom education.sk umožňuje užívateľovi systému SAP prezerať aktuálne vzdelávacie a konferenčné aktivity priamo v systéme SAP, filtrovať ich a prevziať len relevantné objekty do štandardnej funkcionality systému SAP určenej pre podporu procesu vzdelávania jednoduchým kliknutím. Úlohou nástroja je poskytnúť užívateľovi SAP aktuálne informácie ohľadom pripravovaného vzdelávania od externých dodávateľov a komfortným spôsobom odbremeniť jeho administratívnu prácu pri napĺňaní katalógu podujatí.