Elanor spol. s r.o.

Obrázky a popis funkčnosti prepojenia EGJE a Education

Databázu kurzov a konferencií z Education.sk je možné importovať do prostredia EGJE. Vpravo hore je možné filtrovať podľa rôznych kritérií.

Po zobrazení kurzu je možné zobraziť detailné informácie o vzdelávacej aktivite.