Elanor spol. s r.o.

Spoločnosť Elanor spol. s r.o. pôsobí na českom a slovenskom trhu už viac ako 22 rokov. Počas tejto doby sa stala jednou z najvýznamnejších spoločností dodávajúcích informačné systémy pre oblasť ľudských zdrojov a zároveň jednou z prvých spoločností, ktorá svoje služby rozšírila aj o mzdový outsourcing poskytovaný v ďalších 8 krajinách regiónu CEE. Spoločnosť Elanor je držiteľom certifikátu kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2001.

Za obdobie pôsobenia Elanor na trhu sa spoločnosť rozrástla na viac ako 150 HR špecialistov v ČR a SR. V súčasnej dobe pôsobí spoločnosť Elanor v SR okrem sídla v Bratislave aj na svojich pobočkách v Leviciach, Galante a Ružomberku.

Elanor Global Java Edition

Elanor Global Java Edition je komplexný informačný systém pre vedenie mzdovej, personálnej a dochádzkovej agendy pre stredne veľké a veľké spoločnosti. Systém podlieha zo strany spoločnosti Elanor pravidelnej legislatívnej aktualizácii, zároveň je otvorený pre ďalší rozvoj a konfiguráciu podľa potrieb a požadaviek klienta. Je rozdelený do oblasti fukncionality, ktoré môžu byť implementované aj samostatne. Uplatňuje princip jediného obstarania a unikátnosti dát a tak odpadá nebezpečenstvo duplicity a nekonzistentnosti. Systém je realizovaný pomocou programovacieho jazyka Java, pracuje nad db ORACLE a Microsoft.

temp temp
Počet klientov, ktorým dodáva software 450
Počet zamestnancov klientov celkom 500,000

Moduly, ktoré PIS obsahuje

Názov modulu ano/ne
Základná personalistika
Mzdy
Dokumenty zamestnancov
Popisy pracovných miest
Systemizácia pracovných miest
Záujemcovia o zamestnanie, výberové konanie
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
Hodnotenie a motivácia zamestnancov
Plánovanie a riadenie kariéry
Sociálne programy, benefity zamestnancov
Plánovanie mzdových prostriedkov
Ochranné pomôcky a zverené pracovné prostriedky
Zdravotné prehliadky
Dochádzkový systém
Služobné cesty
Závodné stravovanie, jedáleň

Ďalšie služby

Názov služby ano/ne
Outsourcing mzdovej a personálnej agendy
Zamestnanecký portál
Cloudové riešenie
Riešenie pre mobilné zariadenia

Referencie

  • Slovnaft
  • Tesco Stores SK
  • VUB
  • Allianz
  • Poštová banka
  • ISK

Kontakt

Elanor Slovakia, spol. s r.o.
Miletičova 23
821 09 Bratislava

tel: +421 250 244 465
fax: +421 250 244 376
e-mail: info@elanor.sk, obchod@elanor.sk

http://www.elanor.sk