AUTOCONT, s.r.o.

Obrázky a popis funkčnosti prepojenia Magma HCM a Education

Databázu kurzov a konferencií si spustíte v menu Vzdelávanie a rozvoj – EDUCATION.

Užívateľ MAGMY tak bez potreby prepínania sa do okna internetového prehliadača môže vyhľadávať v údajoch EDUCATION (v databáze kurzov a konferencií), ale v prostredí MAGMY.

Po zobrazení okna aktivít je možné rýchlym spôsobom filtrovať záznamy cez základný výber:

  • Všetko (Preddefinovaný výber)
  • Kurzy pre verejnosť
  • Kurzy na mieru
  • Kurzy formou e-learningu
  • Konferencie
  • Štúdium (odkaz na www stránku)
  • Hotely (okaz na www stránku)

Pre zobrazenie

Kompletné informácie

Tlačidlo, prostredníctvom ktorého otvorí MAGMA www stránku s kompletnými informáciami o danej aktivite priamo na stránkach EDUCATION.

Objednávka

Tlačidlo, prostredníctvom ktorého otvorí MAGMA www stránku s formulárom pre vytvorenie objednávky na stránkach EDUCATION.

Vyžiadanie informácií

Tlačidlo, prostredníctvom ktorého otvorí MAGMA www stránku s formulárom pre vyžiadanie bližších informácií.

MAGMA umožňuje prostredníctvom jednoduchého filtra vyhľadávať v databázach aktivít. Táto možnosť je prístupná prostredníctvom tlačidla Vyhľadávanie. Jednotlivé položky filtra je možné kombinovať tak, aby užívateľ dosiahol požadovaný výsledok. Tlačidlo Reset vynuluje všetky voľby z vyhľadávacieho filtra.

Číselník Organizácie zobrazuje súhrnné informácie o subjektoch obsiahnutých v databázach EDUCATION.