AUTOCONT, s.r.o.

Základné informácie

AutoCont SK je spoločnosťou, ktorá v oblasti dodávok tovaru služieb a riešení na poli informačných a komunikačných technológií úspešne pôsobí od roku 1990. K rýchlemu rozvoju v prvých rokoch prispela distribúcia a servis kancelárskej techniky Toshiba, priame obchodné partnerstvo s významnými IT značkami na Slovensku a systematické budovanie obchodnej a servisnej siete na celom území SR. Zároveň sa spoločnosť zamerala na poskytovanie komplexných IT riešení a služieb pre firemnú klientelu a štátnu správu. Systematické a dlhodobé budovanie odborných schopností, starostlivé sledovanie potrieb zákazníkov a premyslená vnútorná organizácia firmy – to všetko prispieva k tomu, že je AutoCont SK v súčasnej dobe spoľahlivým a osvedčeným dodávateľom informačných a komunikačných technológií, vlastných riešení, outsourcingu a programových aplikácií. AutoCont SK je súčasťou AutoCont Holdingu, do ktorého ďalej patrí AutoCont CZ – v súčasnej dobe najväčší a najvýznamnejší český súkromný dodávateľ informačných a komunikačných technológií, alebo najväčší dodávateľ CAD riešení Autodesk v Českej republike, firma CAD Studio.

MAGMA Human Capital Management (MAGMA HCM)

MAGMA HCM je moderný personálny informačný systém určený pre efektívne riadenie a správu ľudského kapitálu. MAGMA HCM predstavuje systém orientovaný na prax, je výsledkom takmer 20-ročného kontinuálneho vývoja, v priebehu ktorého boli zohľadňované požiadavky a potreby personalistov a mzdárov v rôznych typoch spoločností. Poskytuje softvérovú podporu pre činnosti, ktoré manažment a útvary riadenia ľudských zdrojov potrebujú v rámci stanovenej stratégie podniku, spoločnosti alebo inštitúcie.

temp temp
Počet klientov, ktorým dodáva software 600
Počet zamestnancov celkom 50,000

Moduly, ktoré PIS obsahuje

Názov modulu áno/nie
Základná personalistika
Mzdy
Dokumenty zamestnancov
Popis pracovných miest
Systemizácia pracovných miest
Záujemcovia o zamestnanie, výberové konania
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
Hodnotenie a motivácia zamestnancov
Plánovanie a riadenie kariéry
Sociálne programy, benefity pre zamestnancov
Plánovanie mzdových prostriedkov
Ochranné pomôcky a zverené pracovné prostriedky
Zdravotné prehliadky
Dochádzkový systém
Služobné cesty
Závodné stravovanie, jedáleň

Ďalšie služby

Názov služby áno/nie
Outsourcing mzdovej a personálnej agendy
Zamestnanecký portál
Cloudové riešenie

Kontakt

AUTOCONT s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Tel.: +421 2 3278 8811
Fax: +421 2 3278 8825
E-mail: info@autocont.sk

www.autocont.sk